Toprak Çeşitleri

Topraklar, yapılarına göre killi, kumlu, kireçli ve humuslu toprak olarak 4 grupta incelenir.

a) Kumlu Toprak : Hafif ve su tutma özelliği olmayan topraklara kumlu toprak denir. Bu tür topraklar suyu kısa sürede tabana ulaştırırlar.

clipboard1347 Toprak Çeşitleri

* Pamuk, karpuz gibi bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılırlar.

b) Humuslu Toprak : Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşan, koyu renkli, yumuşak ve su tutabilen verimli toprağa humuslu toprak denir. Bu tür topraklar kavrulduğunda içinde canlı kalıntısı bulundurduğu (karbon yandığı) için yanık kokusu verir.

clipboard1348 Toprak Çeşitleri

* Tarım için en elverişli toprak çeşididir.

c) Killi Toprak : Ağır, su tutabilen, zor işlenen, kil bakımından zengin olan, asitlerden etkilenmeyen ve ısıya dayanıklı toprak çeşitine killi toprak denir. Killi topraklar kavrulduklarında sertleşirler (ve camı çizebilecek hale gelirler).

clipboard1349 Toprak Çeşitleri

* Killi topraklar, kiremit, tuğla, seramik ve çömlek yapımında kullanılırlar.

d) Kireçli Toprak : Açık renkli, su tutmayan, gevşek yapılı ve yapısında kireç bulunduran toprağa kireçli toprak denir.

clipboard1350 Toprak Çeşitleri

* Kireçli toprak tarıma elverişli değildir.

clipboard1351 Toprak Çeşitleri

Comments

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.