Hücre Zarının Özellikleri Nelerdir?

tr

Bütün bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan, hücreyi dış ortamdan ayıran ve hücreye şekil veren yapıya hücre zarı denir. Hücre Zarının Özellikleri :

1- Canlıdır.

2- Seçici ve geçirgendir. Büyük moleküller (yapı taşlarına kadar) parçalandıktan sonra geçerler.

3- Esnektir.

4- Saydamdır (Işığı geçirir).

5- Protein, yağ ve az miktarda karbonhidrattan oluşmuştur.

6- Üzerinde madde alışverişini sağlayan porlar(delik) bulunur.

Hücre Zarının Görevleri:

1- Hücreyi dış ortamdan ayırır.

2- Hücreyi dış etkilere karşı korur.

3- Hücreye madde giriş çıkışını sağlar.

4- Hücreye şekil verir.

5- Hücreyi dağılmaktan korur.

* Hücre Zarının Yapısı :

* Hücre zarı, protein, yağ ve az miktarda da karbonhidrattan (moleküllerinden) oluşmuştur. Hücre zarının üzerinde por denilen delikler bulunur. Porlar hücrede madde giriş çıkışını sağlarlar.

* Hücre zarı hem hayvan hem de bitki hücrelerinde bulunan ortak bir yapıdır. Bitki hücresini mikroskopta incelemek için resmi tıklayınız.

en

The structure which separates the cell from the external environment and shape the cell is called the cell membrane in all plant and animal cells.

The Propoties of the Cell Membrane

1- Alive.

2- Selective and permeable. (Large molecules can be passed after the digestive.)

3- Flexible.

4- Transparent

5- Composed of proteins, fats and carbohydrates.

6- There are holes which located in the cell membrane that allows exchange of substances.

Duties of the Cell Membrane:

1- Separates the cell from the external environment

2- Protects the cell against external influences.

3- Provides material entering or leaving the cell.

4- Shape the cell.

5- Protects the cell

The Structure of the Cell Membrane: 

Cell membrane is formed  from protein, fat and carbohydrates. Thre are holes which located on the cell membrane. These holes provide the entrance and exit of the cell substance.

The cell membrane is a common structure both animal and plant cells. Click on the image below to view the plant cell under a microscope.

Click on the image

Comments