hücre-8

Çekirdeğin Özellikleri Nelerdir?

tr

Hücrenin ortasında bulunan, kendine bir zarla sitoplâzmadan ayrılan, hücredeki bütün yaşamsal faaliyetleri (büyüme, bölünme ve onarım) yöneten ve kontrol eden sitoplazmadaki en büyük kısımdır. Çekirdeği alınan hücre yaşamsal faaliyetlerini yönetemeyeceği için yaşayamaz.* Bakteri, alyuvar ve mavi yeşil algler hariç, bütün hayvan ve bitki hücrelerinde bulunur.

* Çekirdek içine dağılmış olan uzun, ince ve iplik şeklindeki yapılara kromatin iplik denir. Bir hücrenin sahip olduğu özellikler ile ilgili bilgiler kromatin ipliklerde saklıdır.

Çekirdeğin İçindeki Kromatin İplikler, Kromozom Yapısı ve DNA

* DNA molekülü bir canlıya ait bütün özellikleri (saç rengi, saç şekli, göz rengi, kulak yapısı, boy uzunluğu, yaprak genişliği, tüy rengi gibi) belirleyen yapıdır. İnsan DNA’sında yaklaşık 25000 gen bulunur. İnsanın vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunur.

en

The nucleus is located in the middle of the cell, separated from the cytoplasm by a membrane itself. It also manages and controls all the vital activities of the cell such as growth, division and repair.

All animal and plant cells have a nucleus without bacteria and blue-green algae, red blood cells Thin yarn and thread-shaped structures are called chromatin which are scattered into the cytoplasm. Information about the cell is reserved in the chromatin.

* DNA molecule determines the structure for example; hair color, hair type, eye color, ear structure, height, leaf width, hair color. There are 46 chromosomes which have approximately 25,000 genes in human DNA.

Comments